Každý človek má automatické myšlienky, ktoré mu pomáhajú s rozhodovaním, ale niekedy tieto myšlienky nie sú pravdivé. Pri práci s psychikou je veľmi dôležité naučiť sa identifikovať tie, ktoré sú zavádzajúce. Vaša myseľ pracuje neustále. Skúste na chvíľu prestať myslieť. Je to veľmi ťažké, že? Hneď ako sa na to podujmete, pristihnete sa, že znovu nad niečím uvažujete. Najčastejšie to býva to, čo vás trápi. Tieto myšlienky ovplyvňujú vaše pocity, správanie, ale aj telesné pochody.  Pokiaľ sa nenaučíte ich identifikovať, ani si neuvedomujete, že vám bežia hlavou. Pri riešení stresovej situácie, si ich nemusíte všimnúť, pretože sa vám mihnú v mysli bez vášho vedomia, skôr automaticky a sú tak rýchle, že si ich často ani neuvedomujete. Môžu to byť slová, predstavy či spomienky. Zvyčajne na seba nadväzujú a v hlave vytvárajú katastrofické scenáre. Vyvolať ich môže nejaký silný zážitok, niekedy prichádzajú bez zjavného podnetu, vždy však za nimi stojí nejaká emócia. Zachytiť ich znamená kľúč k ich zmene.

Na začiatku môže byť veľmi ťažké si tieto myšlienky vôbec uvedomiť a identifikovať ich. Riaďte sa rovnicou : SITUÁCIA = MYŠLIENKY = EMÓCIE a naučte sa tieto tri časti zážitkov oddeľovať.

Ak sa vám to podarí, nasleduje ďalšia časť – zamyslite sa a hľadajte dôkazy, ktoré hovoria v prospech každej vašej automatickej myšlienky a takisto dôkazy, ktoré jej odporujú. Je to ako práca na súde, hľadáte pre (vystupujete ako advokát automatických myšlienok) a proti ( rola prokurátora, ktorý ich obžalúva). Potom ako porota posúdite mieru ich pravdivosti a následne vynesiete rozsudok (alternatívne myšlienky). Na záver posúdite nakoľko alternatívnym myšlienkam veríte. Skúste sa na to pozrieť z pohľadu nezainteresovanej osoby, akoby sa to netýkalo vás, ale nejakej cudzej osoby. Hľadajte len dôkazy, ktoré sú fakty, nie opäť vašimi emóciami ovplyvnené vnímanie určitého stavu, vaše predpoklady zakladajúce sa len na vašich obavách.

Podstatou tejto metódy je ukázať vám váš problém v inom svetle, poukázať na schematické myšlienkové pochody, ktoré vás utvrdzujú v zlom psychickom rozpoložení a nahradenie ich vhodnejšími, zdravšími vzorcami myslenia. Takáto zmena vedie k zlepšeniu nálady a uľahčeniu prežívania problémov spojených s neplodnosťou.