Naša vízia pre 21. storočie v gynekológii a plánovaní rodičovstva

PRINÁŠAME ŽENÁM MOŽNOSŤ ROZUMIEŤ SVOJIM MENŠTRUAČNÝM CYKLOM

A PÁROM ZVYŠOVAŤ ŠANCE NA PRIRODZENÉ POČATIE

ČO KAŽDÝ PÁR POTREBUJE VEDIEŤ

SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O PLODNOSŤ

Ucelený prístup na rozoznávanie plodných a neplodných dní, s ktorým viete poznávať a riešiť gynekologické zdravie a potenciál plodnosti.

RESTORATÍVNA REPRODUKČNÁ MEDICÍNA

Špecializácia v oblasti gynekológie, ktorá lieči rôzne gynekologické problémy vrátane neplodnosti.

CrMS – CREIGHTON MODEL KURZ

Ucelená metóda na rozoznávanie plodných a neplodných dní, s ktorou viete poznávať a riešiť gynekologické zdravie a potenciál plodnosti.

RESTORATÍVNA REPRODUKČNÁ MEDICÍNA

Špecializácia v oblasti gynekológie, ktorá lieči rôzne gynekologické problémy vrátane neplodnosti.

Spoločný jazyk vašej plodnosti

„Na úvodnej prednáške CrMS som sa o svojej plodnosti a reprodukčnom zdraví dozvedela viac, ako počas štúdií na medicíne.”

Lucia, lekárka, Bratislava

Spoločný jazyk vašej plodnosti

„Na úvodnej prednáške CrMS som sa o svojej plodnosti a reprodukčnom zdraví dozvedela viac, ako počas štúdií na medicíne.”

Lucia, lekárka, Bratislava

Aké sú príčiny neplodnosti u žien? Ako si vedia páry pomôcť?

Vypočujte si nahrávku MUDr. Magdalény Gerovej, PhD., NFPMC rádia Lumen zo dňa 19.10.2022

Píšu o nás

Zakladateľka PloDaru

„Táto práca dáva zmysel a napĺňa.“

Gynekologička, ktorá lieči neplodnosť

„Nechcem ženy stresovať, ale skutočne pozor na vek…”

NaProTechnológia – 

prijateľná alternatíva asistovanej reprodukcie

Odporúčame pozrieť

Tichá revolúcia v gynekológii a liečbe neplodnosti