RESTORATÍVNA REPRODUKČNÁ MEDICÍNA

Moderný a vedecký prístup k prirodzenému počatiu

Restoratívna reprodukčná medicína (RRM) sa zameriava na identifikáciu a nápravu priamych aj nepriamych príčin neplodnosti s cieľom prirodzene počať a úspešne donosiť dieťatko. Mať optimálny menštruačný cyklus bez väčších bolestí a pravidelných výkyvov je prospešné pre všetky ženy bez ohľadu na túžbu po bábätku. RRM preto okrem neplodnosti, rieši aj iné gynekologické ťažkosti a zároveň neobchádza ani mužov, ktorých plodnosť hrá rovnako dôležitú rolu ako plodnosť ženy.

RRM využíva lekárske metódy, ako sú cielený hormonálny profil a následná individualizovaná liečba, ultrazvukové vyšetrenia, prípadné operačné zákroky a spolupráca s inými medicínskymi odbormi. Keďže tento prístup vníma ženu a muža ako celok rôznych duševných a fyzických predpokladov, dôležitosť sa kladie aj na oblasti, ako sú stravovanie, úroveň stresovej a toxickej záťaže, kondícia a v neposlednom rade aj duchovné a životné hodnoty ženy/páru.

PRIRODZENÉ - EFEKTÍVNE - DOSTUPNÉ

Tímová práca

Na Slovensku je liečba RRM prístupom dostupná od roku 2012. Spočiatku bola známa pod menom NaProTechnology, postupne sa prístup rozšíril a obohatil a preto služby lekárov poskytujúcich pomoc v oblasti prirodzenej reprodukcie v súčasnosti lepšie vyjadruje pojem restoratívna reprodukčná medicína.

Úspešnosť metódy pri liečbe neplodnosti v zmysle dosiahnutia tehotenstva a porodenia zdravého dieťaťa je v najlepších európskych RRM centrách vyše 50%. RRM zvyšuje šance na prirodzené počatie pri primárnej neplodnosti aj opakovaných spontánnych potratoch.

  • Úspešnosť liečby neplodnosti v najlepších európskych centrách 50% 50%
  • Úspešná diagnostika neplodnosti – zistenie príčin neplodnosti 95% 95%

K výsledku pristupujeme s pokorou ale odhodlaním urobiť čo najviac zo strany celého tímu:

  1. lekár/ka – medicínska liečba,
  2. lektorka CrMS / NeoFertility – sprevádza pár v procese liečby a učí vytvárať a rozumieť hlavnému diagnostickému nástroju – záznamom menštruačných cyklov,
  3. žena alebo pár – má v rukách svoj životný štýl a to najmä stravu, pohyb a postoj.

Cena za celý proces nie je hradená poisťovňou, ale celkovo je výrazne nižšia než proces umelého oplodnenia. Každá ambulancia a každá lektorka majú svoj cenník a taktiež časová náročnosť jednotlivých párov je rozdielna. Odhadom sa celkové náklady na lekárske a lektorské služby pohybujú medzi 300-600 Eur.

3 FÁZY LIEČBY

Primárnym cieľom liečby je zvýšenie šancí páru na prirodzené počatie a preto to môže trvať aj niekoľko mesiacov. Celý proces má 3 fázy:

TRVANIE: 2-3 mesiace

Počas tohto obdobia sa žena učí sledovať a zaznamenávať svoje menštruačné cykly pod vedením lektorky CrMS/NeoFertility. Získa sa zdravotná história a absolvujú sa prvé cielené hormonálne odbery. Ak je to potrebné, sú odporúčané úpravy životného štýlu a užívanie vitamínov, prípadne aj spolupráca s iným lekárskym špecialistom.

TRVANIE: 2-4 mesiace

Žena pokračuje v zaznamenávaní svojich cyklov a začína užívať hormonálnu a inú liečbu, ak je potrebná. Užívajú sa výlučne hormóny s prirodzenou biologickou štruktúrou v minimálne potrebných množstvách, aby bola liečba čo najefektívnejšia a najmenej invazívna. Proces liečby sa monitoruje pomocou záznamov cyklov, USG vyšetrení a kontinuálnych cielených hormonálnych odberov. V prípade potreby sa realizujú iné lekárske zákroky, ako sú napríklad laparoskopia a hysteroskopia.

TRVANIE: 1-12 mesiacov

V tejto fáze dosahujú hormonálne hladiny požadovanú úroveň, bola potvrdená dobrá ovulácia a záznamy cyklov vykazujú optimálne podmienky pre plodnosť. RRM liečba urobila svoje maximum a pár sa môže snažiť o bábätko. Je normálne, ak dosiahnutie tehotenstva trvá aj rok, preto buďte pokojní a spočívajte často (najmä v plodnom období) v slobodnom láskyplnom spojení 😊

Dĺžka jednotlivých fáz je veľmi individuálna a závisí od viacerých okolností. U niekoho trvá dlhšie, niekto sa do tretej fázy ani nedostane, lebo k otehotneniu dôjde skôr. Vedzte, že váš RRM lekár sa o vás postará aj počas tehotenstva.

Čo v anonymnom prieskume zdieľali naši pacienti o RRM?

Profesionálny prístup, pacientka je skutočne pacientkou, ktorej sa lekár venuje podľa individuálneho problému resp. potreby

NaProTechnológ bol prvý gynekolog, ktorý cielene hľadal problém neplodnosti…

Rešpektovanie prirodzených pochodov v organizme ženy. Vďaka tejto spolupráci očakávame bábätko. Ďakujeme 

Oceňujeme individuálny prístup, využívanie najnovších poznatkov gynekológie a otvorenú komunikáciu s lekárom.

UŽITOČNÉ ODKAZY

RRM DOBRODRUŽSTVO

Aj keď sa nepodarí počať bábätko všetkým, veľká väčšina párov zaznamená výrazné zlepšenie ich zdravotného stavu. Čo potvrdzuje aj filozofia RRM liečby :

„ BUĎ ZDRAVÝ,

BUĎ ŠŤASTNÝ,

POČNI DIEŤA“

Ak sa zlepší zdravotný stav páru, výrazne sa zvýši pravdepodobnosť otehotnenia.