NaProTECHNOLOGY - Moderná gynekológia pre vás

Prirodzene k naplneniu túžby po dieťati

NaPro, ako súčasť restoratívnej reprodukčnej medicíny,  je moderný gynekologický prístup, zameraný na liečbu neplodnosti a iných gynekologických ťažkostí. Metóda NaProTECHNOLOGY bola vyvíjaná profesorom Hilgersom MD od 70. rokov 20. storočia na Univerzite Creighton v Omahe, USA. Jej základom je CrMS sledovanie, hormonálne hodnotenie cyklov, ultrazvukové vyšetrenia, prípadne operačná liečba a spolupráca s ďalšími obormi medicíny. Liečba zohľadňuje spoločnú plodnosť páru, pričom za dôležité považuje morálne a etické hodnoty, reprezentované najmä katolíckou cirkvou. Aktívna spolupráca ženy a páru prostredníctvom CrMS slúži NaPro špecialistovi ako odrazový mostík pre diagnostiku a následnú liečbu.

Prirodzené. Efektívne. Dostupné.

Vyše 30 rokov, Creightonský Model FertilityCare Systém a NaProTECHNOLOGY pomáha ženám a párom lepšie porozmumieť a starať sa o ich reprodukčné zdravie.
Na Slovensku je liečba metódou NaProTECHNOLOGY dostupná od roku 2012.
Úspešnosť metódy pri liečbe neplonosti v zmysle dosiahnutia tehotenstva a porodenia zdravého dieťaťa je v najlepších európskych NaPro centrách cca 50%. Diagnostika a liečba sa týka hormonálnych, imunitných, stravovacích faktory, ale dôraz je kladený aj na duchovnú stránku života manželského páru. NaPro FertilityCareTM zvyšuje šance na prirodzené počatie pri primárnej neplodnosti aj opakovaných spontánnych potratoch.
  • Úspešnosť liečby neplodnosti v najlepších európskych centrách 50% 50%
  • Úspešná diagnostika neplodnosti – zistenie príčin neplodnosti 95% 95%

NaPro je optimálnou liečbou gynekologických ťažkostí a neplodnosti

 pretože sa snaží o vytvorenie dobrých podmienok pre prirodzené počatie
– jej základom sú morálno-etické hodnoty
– rešpektuje jedinečnosť každého ženského organizmu a páru
– podporuje vzájomnú manželskú lásku muža a ženy
– je bez vedľajších účinkov
– lieči príčinu a nie symptómy

Viac informácií nájdete vo vedeckých článkoch

Natural procreative technology for infertility and recurrent miscarriage Stiahnite tu (May 2012, pdf, 221 kb)
NaProTechnology – Multifactorial approach to infertility and miscarriage Stiahnite tu (June 2011, pdf, 2.9mb)
The new women’s health science of NaProTechnology. TW Hilgers. Stiahnite tu (April 2011, pdf, 2.8mb)
Surgical NaProTechnology – Near Adhesion Free Surgery Stiahnite tu (March 2010, pdf, 9kb) Journal Link
Treatment of infertility with NaProTechnology Link

Viac informácii  nájdete na:

http://www.fertilitycare.ie
http://naprotechnology.com
http://lifefertilitycare.co.uk

Plán liečby pomocou NaProTechnology pozostáva z 3 fáz

Počas 1 fázy sa hľadajú príčiny neplodnosti, čo môže trvať 1-2 mesiace. Počas tohto času odporúčame zmeny životného štýlu, pokiaľ je to potrebné branie výživových doplnkov a vitamínov. Počas tohto obdobia sa pár učí značiť cyklus spoločne s lektorom CrMS. Pokiaľ je to možné, spravia sa odbery krvi podľa záznamovej tabuľky CrMS. Vyšetrenie muža sa ponechá na ďalšie fázy, keď už žena prešla diagnostikou alebo prípadnou liečbou. Tento postup však závisí aj od veku páru.
Počas druhej fázy sa už podarí diagnostikovať príčiny neplodnosti a nasadzuje sa liečba v súlade s prirodzeným cyklom ženy. Ak hormonálne hladiny nie sú dobré, stimulujeme cyklus prirodzene s cieľom dosiahnuť kvalitný folikul, ktorého správna ruptúra uvoľní vajíčko do vajcovodu. Táto liečba sa monitoruje veľmi precízne pomocou tabuľky CrMS, USG, hormonálnych odberov. Používa sa inovatívna liečba, aby sa zabezpečila primeraná odpoveď tela na stimuláciu. V prípade potreby je odporúčaná laparoskopia a hysteroskopia
V tejto fáze dosahujú hormonálne hladiny požadovanú úroveň, tabuľka CrMS je zmanažovaná a pomocou USG bola potvrdená dobrá ruptúra folikulu. Pokiaľ sa nepodarí počať dieťa do šiesteho dobrého cyklu, odporúčame laparoskopiu. V tejto fáze vieme, že doba snaženia sa o bábätko trvá v priemere jeden rok. V tomto okamihu NaPro liečba spravila maximum a počatie dieťaťa je otázkou srdca a mysle.

Spýtali sme sa našich pacientov v anonymnom prieskume, čo si myslia o NaPro liečbe

Profesionálny prístup, pacientka je skutočne pacientkou, ktorej sa lekár venuje podľa individuálneho problému resp. potreby

NaProTechnológ bol prvý gynekolog, ktorý cielene hľadal problém neplodnosti…

Rešpektovanie prirodzených pochodov v organizme ženy. Vďaka tejto spolupráci očakávame bábätko. Ďakujeme 

Oceňujeme individuálny prístup, využívanie najnovších poznatkov gynekológie a otvorenú komunikáciu s lekárom.

NaPro DOBRODRUŽSTVO

Aj keď sa nepodarí počať bábätko všetkým, veľká väčšina párov zaznamená výrazné zlepšenie ich zdravotného stavu. Čo potvrdzuje aj filozofia NaPro liečby :

„ BUĎ ZDRAVÝ,

BUĎ ŠŤASTNÝ,

POČNI DIEŤA“

Ak sa zlepší zdravotný stav páru, výrazne sa zvýši pravdepodobnosť otehotnenia.