PRIRODZENÉ PLÁNOVANIE RODIČOVSTVA

Čo je to PPR?

Vedeli ste, že žena je reálne plodná maximálne 6 dní do mesiaca? 

PPR je spôsob plánovania otehotnenia, prípadne vyhýbanie sa tehotenstvu, ktorý rešpektuje striedajúce sa fázy plodnosti a neplodnosti v menštruačných cykloch ženy. Ak sa pár chce vyhnúť tehotenstvu, tak žije cyklickým pohlavným životom. Čo to znamená? Pár má pohlavný styk v dňoch, o ktorých vie, že sú neplodné a vyhýba sa pohlavnej aktivite v plodných dňoch. Ak sa pár snaží o tehotenstvo, cyklická pohlavná abstinencia potrebná nie je, avšak cielené využívanie plodných dní urýchli prirodzené počatie.

K tomuto spôsobu života je nutné poznať prirodzené zákonitosti ľudskej plodnosti muža, ale najmä ženy. Muž je za normálnych okolností plodný každý deň, žena je plodná cyklicky.

Pre spoľahlivé plánovanie rodičovstva je potrebné naučiť sa jeden z existujúcich prístupov na poznanie plodných a neplodných dní. Každý z týchto prístupov sa odlišuje tým:

 • ktoré biologické znaky ženského tela sleduje,
 • spôsobom, akým ich sleduje,
 • zaznamenávaním menštruačných cyklov,
 • inštrukciami na realizovanie cieľa páru (počať či nepočať dieťa) a
 • spôsobom, akým sa vyučuje.

AKÉ PPR METÓDY SÚ NA SLOVENSKU PRÍSTUPNÉ?

Názov Biologické znaky, ktoré sleduje Spôsob učenia / časová náročnosť Benefit v oblasti gynekologického zdravia
CrMS (Creightonský model – systém starostlivosti o plodnosť)
 • Cervikálny hlien detailne
 • Vzor krvácania
 • Iné symptómy
Individuálne s pomocou vyškolenej CrMS lektorky / spolu za max. 8 hodín po jednej hodine Plne kompatibilné s RRM na liečbu neplodnosti a úpravu menštruačných cyklov
NeoFertility
 • Cervikálny hlien detailne
 • bazálna teplota
 • vzor krvácania
 • rôzne symptómy
 • pomocné testy
Individuálne s pomocou vyškolenej NeoFertility poradkyne / spolu za asi 6 hodín po jednej hodine Plne kompatibilné s RRM na liečbu neplodnosti a úpravu menštruačných cyklov
STM (sympto-termálna metóda)
 • Cervikálny hlien zľahka
 • Bazálna teplota
Skupinovo pod vedením vyškolených STM lektorov (s možnosťou osobného kontaktu neskôr) alebo pomocou knihy / víkend alebo viac večerných stretnutí Veľmi obmedzená kompatibilita s RRM na liečbu neplodnosti
BOM (Billingsova ovulačná metóda)
 • Cervikálny hlien zľahka
Skupinovo pod vedením vyškolených BOM lektorov (s možnosťou osobného kontaktu neskôr) alebo pomocou knihy / víkend alebo viac večerných stretnutí Nekompatibilné s RRM na liečbu neplodnosti a úpravu menštruačných cyklov

 

Efektivita väčšiny z týchto metód pri vyhýbaní sa tehotenstvu je nad 95% a blíži sa 100%-tám. Výsledok závisí od viacerých faktorov:

 • dobré pochopenie metódy,
 • dôsledné a správne vyhodnotenie biologických znakov tela,
 • správne zaznamenávanie,
 • dodržiavanie pravidiel,
 • motivácia páru,
 • rôzne fázy cyklu majú rôznu efektivitu.

Občianske združenie PloDar aktuálne spája lektorky CrMS, poradkyne NeoFertility a lekárov restoratívnej reprodukčnej medicíny (RRM). 

VÝHODY PPR

Páry, ktoré používajú metódu PPR:

 • nijako nezasahujú do prirodzených reprodukčných cyklov ich tela, nechávajú telo robiť to, čo je pre ženu zdravé,
 • majú možnosť mať sex bez akýchkoľvek bariér,
 • sú napred v poznaní ich cyklov, čo je obohacujúce nielen pre ženu, ale aj pre pár,
 • môžu spoznať svoj reprodukčný potenciál ešte pred tým, než sa začnú o tehotenstvo snažiť a dlho tápať v nevedomosti,
 • majú možnosť konzultovať ich menštruačné cykly s niekým, kto im rozumie a vie vysvetliť to, čomu nerozumejú,
 • pri snahe o tehotenstvo sú efektívnejší.

VÝZVY PPR

Všetko dobré niečo stojí. Naučenie sa PPR vás bude stáť:

 • čas – bez účasti na tréningu to väčšinou nejde, avšak zvyčajne je to len pár hodín,
 • peniaze – naučia vás to riadne vyškolení profesionáli, ktorí sa vám budú venovať individuálne (v prípade CrMS a NeoFertility) – čo sa naučíte, vám nikto nevezme a získané poznatky a zručnosti môžete využívať aj desiatky rokov,
 • disciplína – denné sledovanie a zapisovanie biologických znakov tela môže byť mierne otravné – stojí tých pár sekúnd denne za vzácne informácie, ktoré sa inak nedozviete?
 • disciplína – periodické vyhýbanie sa pohlavnej aktivity pri vyhýbaní sa tehotenstvu si vyžaduje presvedčenie a súlad medzi partnermi – potencionálne to vie mať na vzťah aj pozitívny vplyv, ak si to pár dovolí. Prejavy lásky majú mnoho podôb.

MÁTE ZÁUJEM O PPR PRÍRUČKY?

V spolupráci s inými organizáciami sme vydali príručky, ktoré predstavujú PPR metódy prístupné na Slovensku (mimo NeoFertility). Tieto malé publikácie si môžete u nás objednať za symbolickú cenu 1 Euro. Sú vhodné napríklad na rozdávanie snúbeneckým párom, ktoré sa rozhodujú, ktorý PPR nástroj si vybrať. Minimálne množstvo na odber je 50 ks.