KTO SME A ČOMU SA VENUJEME?

Naša hlavná misia je sprístupňovať vzdelávanie v prirodzených metódach na plánovanie rodičovstva a liečbu neplodnosti na Slovensku. Vznikli sme v roku 2006 po založení prvou lektorkou na Slovensku. Občianske združenie PloDar aktuálne spája takmer 20 profesionálov na poli prirodzenej reprodukcie: CrMS a NeoFertility lektorky a medicínskych lekárov (lekárky) praktizujúcich a podporujúcich restoratívnu reprodukčnú medicínu (RRM).

Aktivity, ktorým sa PloDar venuje sú najmä:

  • informovanie verejnosti o možnostiach plánovania rodičovstva a liečby neplodnosti pomocou prirodzených a vedecky podložených prístupov,
  • finančná podpora žien a párov, ktorí sa chcú metódu na plánovanie rodičovstva naučiť, ale majú objektívne finančné obmedzenie na to, aby si plne hradili celý kurz (napríklad študentské snúbenecké páry alebo páry s viacerými deťmi a nízkym rodinným príjmom),
  • podpora lektoriek a lekárov v ich vzdelávaní,
  • spájanie profesionálov na tomto poli,
  • osveta o dôležitosti poznania prirodzených cyklov plodnosti na školách a inde.

Občianske združenie aktuálne nemá zamestnancov. Je udržiavané a rozvíjané najmä vďaka dobrovoľníckej činnosti jej členov. Všetky lektorky a lekári vykonávajú svoju lektorskú a lekársku činnosť na vlastnú zodpovednosť. O.z. je tzv. profesionálnym a podporujúcim uzlom týchto profesionálov a zároveň kontaktným bodom pre verejnosť. V prípade záujmu o lektorský alebo lekársky kurz sa spojte s nami. Kurzy pre nových lektorov a lekárov zatiaľ neposkytujeme, ale nasmerujeme vás.