ODPOVEDÁME NA VAŠE ČASTÉ OTÁZKY

Čo je CrMS - Creighton Model?

CrMS – Creighton Model Fertility Care ™ – učí ženy a páry rozpoznať, pochopiť a zaznamenávať zmeny, ktoré nastanú v priebehu plodnosti [menštruačného cyklu].

Tieto zmeny [biomarkery] ukazujú, či reprodukčný systém funguje normálne, alebo nie. Tento systém pomáha ženám a párom takmer presne určiť ovuláciu, ale tiež identifikuje príčiny neplodnosti alebo potratu.

Môže byť použitý ako efektívny systém plánovania rodičovstva, rovnako aj ako metóda na identifikáciu biomarkerov spojených s neplodnosťou alebo potratom.

Čo je NeoFertility a ako sa od CrMS odlišuje?

NeoFertility uplatňuje podobný prístup ako CrMS v spôsobe, ako sa učí, čo žena sleduje a čo vie priniesť. Vznikol ďalším rozvinutím a modernizáciou CrMS a NaProTechnology, čo má svoje prínosy.

V NeoFertility sa okrem cervikálneho hlienu odporúča využívať viac biomarkerov a tiež doplňujúcich pomôcok pre ešte presnejšiu identifikáciu stavu biologických procesov na pozadí menštruačného cyklu danej ženy. Pravidlá pri používaní sú flexibilnejšie a viac sa prispôsobujú aktuálnym potrebám a stavu danej ženy, či páru. Na zaznamenávanie sa používa výlučne praktická a intuitívna mobilná aplikácia ChartNeo, ktorá sa dá využiť aj samostatne. Vzdelávací plán NeoFertility počíta celkovo s menším počtom školiacich stretnutí než pri CrMS.

Pre tých, ktorí sa snažia otehotnieť, aká efektívna je Vaša metóda?

V prípade normálnej plodnosti, metóda dosahuje nasledujúcu mieru úspešnosti:

  • 76% efektivita pri pomoci párom dosiahnuť tehotenstvo v prvom cykle,
  • 98% efektivita pri pomoci párom dosiahnúť tehotenstvo v šiestom cykle.

V prípade neplodnosti, metóda vie dosahovať úspešnosť až 80%, čo však závisí od diagnózy.

Pre tých, ktorí sa snažia vyhnúť počatiu, aká efektívna je metóda CrMS?

Pre páry, ktoré sa snažia vyhnúť tehotenstvu, bola nameraná efektivita 96.8% až 99.5% („perfect use“) v závislosti od úrovne dodržiavania pravidiel.

Čo je NaPro a RRM a ako sa odlišuje od umelého oplodnenia?

NaPro (alebo Natural Procreative TechnologyNaProTECHNOLOGY® or NPT) je reprodukčná veda, ktorá spolupracuje s prirodzeným menštruačným cyklom ženy. Je súčasťou restoratívneho prístupu v medicíne (RRM), ktorého cieľom je upraviť podmienky v tele ženy a muža tak, aby došlo k prirodzenému počatiu a úspešnému tehotenstvu zavŕšenému pôrodom. Preto vďaka prístupu RRM (vrátane NPT) sa žena môže uzdraviť z rôznych zdravotných problémov, ktorých neplodnosť je len symptómom.

Oproti tomu, hlavným cieľom umelého oplodnenia je počať dieťa aj napriek tomu, že podmienky v tele ženy tomu nie sú priaznivé, lebo to nedovoľujú.

Gynekologická disciplína RRM môže byť použitá na diagnostiku a liečbu neplodnosti, potratov, nepravidelného krvácania, endometriózy, zníženého AMH, polycystických vaječníkov, PMS atď. Taktiež môže byť použitá k optimalizácií plodnosti pred počatím a dokonca aj na podporu pri popôrodnej depresii, či v perimenopauzálnom období.

Aký je postup, ak sa chcem o CrMS alebo NeoFertility dozvedieť viac, prípadne sa ho naučiť?

Nakontaktujte sa na školiteľku CrMS alebo NeoFertility. Ona Vám oznámi termín a miesto konania najbližšej úvodnej prezentácie, na ktorej vám všeobecne predstaví systém, ktorý učí. Prezentácia trvá asi hodinu a hneď po nej sa pár/žena v prípade záujmu môže začať učiť metódu používať.

Ako sa vyučujte CrMS alebo NeoFertility? Ako dlho to trvá?

Oba prístupy sa vyučujú na individuálnych školeniach, ktoré si naplánuje pár so školiteľkou hneď po prezentácii. Jedno školenie trvá asi hodinu a prebieha osobne alebo na diaľku cez internet. Prvých pár školení sa plánuje s odstupom 2-3 týždňov, ďalšie školenia sa realizujú po zväčšujúcom sa časovom odstupe. Do pol roka by mal byť už každý pár samostatný v používaní metódy. V CrMS sa ráta s maximálne 8 školeniami v prvom roku, v NeoFertility je to asi 5 školení. Tento plán školení je orientačný, všeobecne sa postupuje podľa individuálnych potrieb klientov.

Situácia u ženy sa počas jej reprodukčného života vyvíja a preto môže vzísť potreba konzultovať svoje cykly a ich záznamy so školiteľkou aj v dlhodobom časovom horizonte. Vaša lektorka vám bude naporúdzi, ak ju oslovíte. CrMS a NeoFertility rátajú s dlhodobou podporou.

Na školeniach s vami lektorka zdieľa teoretické poznatky a faktické informácie postupne, diskutuje s vami vaše záznamy cyklov a učí vás im rozumieť, podporuje v budovaní pozorovacej rutiny a napĺňaní vašich cieľov pomocou metódy, odpovedá na vaše otázky a pomáha pri spolupráci s RRM lekárom / kou, ak potrebujete. 

Koľko stojí vyučovanie CrMS a NeoFertility?

Školenia a konzultácie CrMS a NeoFertility sú jedinečná služba poskytovaná individuálne pod vedením riadne vyškolenej lektorky. Okrem času, ktorý vám lektorky venujú na stretnutiach s vami, sa musia na stretnutia pripravovať, robiť záznamy po stretnutiach s vami, príležitostne s vami komunikujú aj mimo školiacich stretnutí.

Prezentácia i individuálne školenia sú primerane spoplatnené. Pre konkrétne sumy sa informujte u vami vybratej školiteľky. Celkovo sa cena za školenia pohybuje medzi 180-300 Eur. 

V prípade, že si skutočne nemôžete dovoliť hradenie celých nákladov na školenia, prosím, oboznámte s tým vašu lektorku. O.z. PloDar má pre vás riešenie.

Musí sa stretnutí zúčastňovať aj muž?

Nemusí, ale pre lepšie používanie systému je vhodnejšia aj účasť muža. Systém používajú obaja, preto je potrebné, aby mu muž rozumel. Niektoré témy sa týkajú výlučne aktivít ženy, iné zasa aktivít spoločných.

Najlepšie je, ak sa muž zúčastní úvodného školenia, aby získal dobrú predstavu, o čom to celé je. Jeho účasť na následných školeniach bude potom vedieť lepšie zvážiť. 

Mám veľmi nepravidelné cykly. Vedela by som pomocou CrMS / NeoFertility rozlíšiť plodné a neplodné dni?

Oba metódy určujú plodnosť aktuálneho dňa veľmi presne bez ohľadu na to, či je cyklus pravidelný alebo nepravidelný. Práve pri „nepravidelných“ cykloch je vhodné ich zaznamenávanie, aby sa žena naučila, či je nepravidelnosť skutočná alebo len zdanlivá a tiež vedela presnejšie odlíšiť plodné obdobie od neplodného. 

Hlien pozorujem každý deň. Ako budem vedieť rozoznať plodné dni od neplodných?

Aj ženy, ktoré majú hlien stále alebo takmer stále, sa s pomocou školiteľky vedia naučiť rozlíšiť hlien, ktorý súvisí s plodnosťou od hlienu, ktorý s ňou nesúvisí. Nechajte sa viesť vašou lektorkou, ktorá má s týmto veľké skúsenosti a dôverujte jej. Má to svoju postupnosť, ale výsledkom je celkom jasné rozlíšenie plodných a neplodných dní. Druhá možnosť je, že veľa dní s hlienom je pre nás symptómom vaječníkovej aktivity, ktorá nefunguje optimálne. Aj to je dobré a možné poznať pomocou záznamov vašich cyklov vďaka CrMS a NeoFertility. 

Som po pôrode a ešte nemám menštruáciu. Môžem aj ja používať tieto metódy na plánovanie rodičovstva?

Áno. Najlepšie je začať so značením hneď, ako ustúpi popôrodné krvácanie. Návrat plodnosti po pôrode sa môže vyskytnúť pred prvou menštruáciou a pri zaznamenávaní vašich biologických znakov sa dá ľahko rozpoznať. Zo zaznamenávania viete aj identifikovať prípadné infekcie či zápaly. 

Pamätajte, že ak trpíte popôrodnou depresiou, RRM vám vie pomôcť. Konzultujte túto situáciu s vašou lektorkou.

Čo mám robiť, ak chcem CrMS alebo NeoFertility použiť na liečbu neplodnosti, spontánneho potratu alebo môjho gynekologického problému?

Oslovte vami vybratú ambulanciu z našej stránky. Môžete tiež najprv kontaktovať lektorku CrMS alebo NeoFertility poradkyňu, ktoré vás správne navedú.

K využitiu RRM (alebo NaProTechnologie) sa budete potrebovať naučiť zaznamenávať vaše cykly podľa CrMS alebo NeoFertility, pretože tieto záznamy sú jedným z hlavných diagnostických prostriedkov, ktoré sa používajú aj počas celej doby liečby. Mimo liečbu bude poznanie vašich cyklov pre vás prínosom, ktorý vás isto obohatí.  

Ako prebieha diagnostika a liečba neplodnosti pomocou RRM?

Vaša spolupráca s RRM lekárom / kou zvyčajne prebieha v troch fázach.

Po prvej konzultácii v ambulancii sa o vás zbierajú dáta a vy sa učíte zaznamenávať vaše cykly pomocou CrMS alebo NeoFertility. V rámci tohto absolvujete cielené krvné testy (aj ak ste ich v minulosti absolvovali u vášho gynekológa), ktoré sa plánujú v spolupráci s vašou lektorkou a vašimi záznamami. 

Po tom, ako budete mať absolvované všetky odbery a dobre zaznamenané 2 celé cykly, absolvujete druhú konzultáciu v ambulancii. Tam odštartujete fázu optimalizácie vašich cyklov. V rámci tohto obdobia prebieha hormonálna aj nehormonálna liečba, ktorá je cielená, jemná a používajú sa v nej bioidentické hormóny, ktoré sú účinnejšie a pre ženu šetrnejšie. V prípade potreby absolvujete sledovanie folikulárneho vývoja či iné viac alebo menej invazívne vyšetrenia s cieľom vylúčiť rôzne príčiny, na ktoré smerujú vaše záznamy, symptómy a tiež výsledky testov a vyšetrení. Trvanie tohto obdobia je individuálne a viacerým ženám sa podarí otehotnieť aj napriek tomu, že výsledky ešte neboli ideálne. Váš RRM lekár sa o vás bude starať po dobu celého vášho tehotenstva, ak bude treba.

Tretia fáza začína vtedy, keď sú všetky výsledky optimálne, záznamy nevykazujú možný problém a žena nemá nežiadúce symptómy. Aj zdravému páru trvá niekoľko mesiacov, kým otehotnie, preto v pokoji, s láskou a radosťou využívajte často plodné obdobie na pohlavný styk, ale bez toho, aby ste na seba vytvárali zbytočný tlak.  

Rieši RRM aj mužskú neplodnosť?

Áno, RRM sa dá použiť aj v prípade absolútnej väčšiny párov, kde bol diagnostikovaný mužský faktor zníženej plodnosti. Jediným prípadom, ktorý sa z medicínskeho hľadiska málokedy dá riešiť, je nulový počet živých spermií.

Ako mi vie RRM pomôcť pri predmenštruačných symptómoch?

RRM vie zaujať účinný terapeutický postoj okrem sterility i k mnohým ďalším gynekologickým a pôrodníckym diagnózam či problémom. Jedným z nich je účinná liečba premenštruačného syndrómu, ktorú je možné začať hneď pri prvej návšteve gynekológa.

Príčiny PMS symptómov môžu byť rôzne, no najčastejšie je to hormonálna nerovnováha, či nesprávny životný štýl. Nežiadúce symptómy môže mať žena aj v iných než pred menštruačných častiach cyklu, preto sa odporúčajú zaznamenávať vždy, keď sa vyskytnú. Ich zaznamenanie pridáva ku komplexnosti informácií, ktoré vieme z vašich záznamov o vás získať. 

Musím sa stať kmeňovou pacientkou RRM gynekológa, ak chcem využiť službu RRM (alebo NaPro)?

Nie, nemusíte. Môžete sa objednať na RRM konzultáciu a zostať u vášho gynekológa. Nemali by ste však mať aktuálne žiadnu hormonálnu liečbu (okrem liečby štítnej žľazy).