PloDar, o. z.

Spájame odborníkov v oblasti manažmentu plodnosti prirodzenou cestou

Sídlo o.z.: Pavlovičova  3325/3, 821 04 Bratislava-Ružinov

IČO: 42035511

IBAN: SK66 1111 0000 0010 7849 1000

Registračné číslo: VVS/1-900/90-27989

Registrový úrad: MV SR

Dátum vzniku: 24.03.2006

PREDSEDNÍČKA A ŠTATUTÁRKA: Mgr. Michaela Pisoňová

PODPREDSEDNÍČKA: MUDr. Magdaléna Gerová

PODPREDSEDNÍČKA: Mgr. Zuzana Rigdová (správa sociálnych sietí)

Kontaktný email na PloDar o.z.: plodar.sk@gmail.com

Tím lektoriek >>>

Gynekologické ambulancie >>>

CENTRUM PLODNOSTI V KOŠICIACH

Sídli v budove teologickej fakulty v Košiciach na Hlavnej 89. V priestoroch centra prebiehajú vstupné prezentácie, individuálne stretnutia s klientami, workshopy o ženskej cykličnosti, snúbenecké náuky atď.

V prípade potreby kontaktujte naše košické lektorky >>>

... lebo plodnosť je dar