NeoFertility

Metóda na podrobné zaznamenávanie menštruačných cyklov s cieľom sa prirodzeným spôsobom a spoľahlivo vyhýbať tehotenstvu alebo ho dosahovať, a to aj v prípade diagnózy neplodnosť

Poskytuje totiž benefit v podobe dodatočných informácií o gynekologickom zdraví ženy. Okrem nástroja na zaznamenávanie menštruačných cyklov,  NeoFertility je špecifický lekársky prístup, ktorý spadá do restoratívnej reprodukčnej medicíny a dá sa využiť aj pri liečbe neplodnosti alebo iných gynekologických problémoch.

Spočíva v dôkladnej pozorovacej rutine biologických znakov tela ženy, ktoré ona denne zaznamenáva do na to určenej mobilnej aplikácie. Táto rutina je jednoduchá a dá sa skĺbiť s bežným životom ženy. Benefity metódy môže využiť každá žena v reprodukčnom veku bez ohľadu na jej cykly, vrátane dojčiacich žien bez cyklov.
Biologické znaky, ktoré sa v NeoFertility zaznamenávajú:

  • cervikálny a vaginálny hlien, ktorý sa hodnotí detailne a na jeho zaznamenávanie sa využíva objektívna hodnotiaca škála,
  • prítomná krv kdekoľvek v cykle,
  • bazálna teplota,
  • iné príznaky, ktoré žena zažíva (ako napríklad rôzne bolesti, nálada, únava a pod.),
  • k týmto príznakom sa podľa potreby využívajú rôzne doplnkové testy.
Vďaka flexibilite metódy NeoFertility poradkyňa vie metódu prispôsobiť situácii a potrebám ženy a páru čo najviac.

Žena sa naučí rozumieť záznamom svojich menštruačných cyklov, aby ich mohla dlhodobo a samostatne využívať pri plánovaní rodičovstva alebo liečbe jej plodnosti.

Mobilná aplikácia chart neo

Na zaznamenávanie pozorovaní sa využíva mobilná aplikácia ChartNeo, ktorá je voľná na stiahnutie pre každého. Po pár týždňoch používania zdarma sa spoplatňuje jej používanie nízkym ročným poplatkom. Môže sa pohodlne využiť aj pre zaznamenávanie podľa iných prirodzených metód.

Na povrchné sledovanie plodných a neplodných dní pomocou aplikácie si vystačí žena aj sama. Na dôkladnejšie poznanie cyklov a spoľahlivé vyhýbanie sa tehotenstvu už užívatelia aplikácie potrebujú odborné vedenie vyškolenej poradkyne na príslušnú metódu.
Metódy, ktoré táto mobilná aplikácia podporuje:

  1. NeoFertility,
  2. CrMS (s malými úpravami),
  3. Billingsova ovulačná metóda,
  4. Sympto termálna metóda.

Ako sa vyučuje?

Učí sa individuálne s pomocou riadne vyškolenej NeoFertility poradkyne, podobne ako v CrMS.

Začína sa úvodným školením, ktorého sa môžu zúčastniť aj viaceré ženy / páry. So sprevádzaním sa pokračuje ďalej na výlučne individuálnych školeniach v trvaní asi jednej hodiny. Tieto školenia sa plánujú podľa potreby, môžete rátať s počtom približne 4-6. Všetky školenia sa dajú realizovať online.

Každá poradkyňa má svoj cenník a spôsob, ako pracuje, preto v prípade záujmu, je potrebné komunikovať priamo s lektorkou. Aktuálne sú na Slovensku dve riadne vyškolené NeoFertility poradkyne, ktorých kontakty nájdete medzi lektorkami tu >>>.

KAŽDÁ ŽENA MÔŽE DOBRE POZNAŤ SEBA A SVOJE MENŠTRUAČNÉ CYKLY – dovoľte si to aj vy 

História NeoFertility

Vznikla ďalším vývojom metód CrMS a NaProTechnology, pridaním biologických znakov a úpravou inštrukcií na jej používanie pri plánovaní rodičovstva, či liečbe neplodnosti.

Metódu vyvinul dr. Phil Boyle v roku 2016 v Írsku, ktorý sa najprv 20 rokov venoval metóde CrMS a ako lekár využíval prístup NaProTechnology na liečbu neplodnosti. Postupne zistil, že tento prístup vie posunúť ďalej a takto vyvinul metódu NeoFertility, ktorej názov označuje metódu na poznanie a zaznamenávanie cyklov, ako aj lekársky prístup na obnovu a optimalizáciu prirodzenej funkcie menštruačných cyklov a plodnosti muža. Viac info v sekcii RRM.