LEKTORKY

Všetky lektorky na tejto stránke sú riadne vyškolené v tom, aby vás naučili zaznamenávať si vaše cykly podľa vedecky podložených a funkčných metód: CrMS a NeoFertility.  Ak sa chcete OBJEDNAŤ NA KONZULTÁCIE, prosím, kontaktujte vami vybratú lektorku:

Mgr. Michaela Pisoňová, FCP

Lektorka NeoFertility a CrMS, výživová poradkyňa

BRATISLAVA, plodnost@pimi.sk, www.pimi.sk

Bc. Alexandra Hollá, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, saska.holla@gmail.com

Mária Kuťková, FCP

Lektorka CrMS

PÚCHOV, ria.kutkova@gmail.com

Mgr. Marieta Kudjaková, FCP

Lektorka CrMS, NÁMESTOVO

marietakudjakova@gmail.com

(Momentálne nemá kapacitu školiť nových klientov, obráťte sa prosím na iné lektorky)

Ing. Ľudmila Dydňanská, FCP

Lektorka NeoFertility a CrMS

KOŠICE, dydnanska@gmail.com

Veronika Lašová, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, BRATISLAVA, nika.lasova@gmail.com

Mgr. Zuzana Tomašová, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, zuzka.tomasov@gmail.com

Mgr. Anna Boháčková, FCP

Lektorka CrMS

TRNAVA, annebrise@gmail.com

(Momentálne nemá kapacitu školiť nových klientov, obráťte sa prosím na iné lektorky)

RNDr. Viera Červená, CFCP

Lektorka CrMS, Laktačná poradkyňa

TRNAVA, viera.crms@gmail.com

Mgr. Zuzana Rigdová, FCP

Lektorka CrMS

KOŠICE, zuzanarigdova@gmail.com

Bc. Barbora Andiľová, FCP

Lektorka CrMS

KOŠICE, barbora@andil.sk

... lebo plodnosť je dar