PODPORTE NÁS

Záleží vám na tom, aby boli ľudia informovaní o možnostiach plánovania rodičovstva alebo liečby neplodnosti, ktoré rešpektujú prirodzené nastavenie ľudskej plodnosti? Chcete, aby mali ľudia na Slovensku možnosť naučiť sa spôsob, ako plánovať počatie prirodzeným spôsobom?

Ako využijeme vaše finančné prostriedky, ktorými podporíte o.z. PloDar:

 

  • Uľahčíme aj mladým študentským párom a viacdetným rodinám s obmedzeným rozpočtom prístup k profesionálnemu vzdelávaniu o ich plodnosti tak, že im časť nákladov za kurz uhradíme.
  • Aby vôbec mohlo občianske združenie existovať, potrebuje na svoj chod financie a to najmä v oblasti udržiavania a administrácie webstránky a sociálnych sietí, účtovníctva, iných administratívnych poplatkov, výroby propagačných a vzdelávacích materiálov a pod.
  • Aby mohli lektorky a lekári poskytovať služby verejnosti a to na čo najvyššej úrovni, potrebujú sa neustále vzdelávať – o.z. PloDar čiastočne finančne podporuje toto vzdelávanie.

Prispieť môžete jednoduchou platbou cez platobnú bránu (vpravo) >>>

alebo priamou platbou na účet o.z.: IBAN: SK66 1111 0000 0010 7849 1000

Do poľa poznámka, prosím, vpíšte slovo „Dar“.

VENUJTE NÁM 2 % Z VAŠICH DANÍ

Postup je nasledovný:

Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2024. Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2024.

O 2 % z dane môžu požiadať:

  • fyzické osoby (zamestnanci), ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov,
  • fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé,
  • právnické osoby.

Tlačivá na stiahnutie:

Obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.

ĎAKUJEME