Prečo chceme žiť svoju intimitu s poznaním prirodzených znakov plodnosti?

Tak ako sa strieda deň s nocou a ročné obdobia, tak sa mení aj ženský cyklus. Striedajú sa v ňom plodné dni s neplodnými, a tieto sú sprevádzané biologickými znakmi plodnosti. Metódy prirodzeného sledovania plodnosti pomáhajú páru spoľahlivo rozpoznať plodné a neplodné dni v cykle ženy.Čo tak začať od niečoho tak prirodzeného, čo nám bolo dané ako dar, už pri našom narodení? Základným predpokladom sledovania plodnosti a používania prirodzených metód je komunikácia v páre. Prirodzené metódy pomáhajú páru spoločne sa rozhodovať pri plánovaní rodiny. Sledovanie plodnosti na základe prirodzeného pozorovania umožňuje a pomáha párom zodpovedne sa rozhodovať pri plánovaní rodiny, pričom to v nijakom prípade nenarúša zdravie. Intímne spojenie však pri ich používaní nadobúda ďalšie rozmery.

Prirodzené metódy sú:

EKOLOGICKÉ – bez umelých prísad a vedľajších účinkov, bez syntetických hormónov, bez poškodzovania životného prostredia

PREVENTÍVNE – naučíte sa poznať a rozumieť vašej prirodzenej plodnosti a reprodukčnému zdraviu

ZJEDNOCUJÚCE –vyžadujú spoločnú zodpovednosť muža a ženy

PROSPIEVAJÚCE VZŤAHU – ich efektívne používanie podporuje komunikáciu, toleranciu, dôveru a vzťahu dáva hlbší rozmer. Pár sa pri ich používaní pri plánovaní rodiny učí prejavovať si náklonnosť aj inými láskyplnými spôsobmi, než iba jediným spôsobom.