V prípade otázok ohľadom kurzu CrMS a otázok ohľadom NaPro spolupráce s ambulanciami, kontaktujte prosím CrMS Lektorky                                                          alebo PloDar o.z.: plodar.sk@gmail.com

Tím Lektoriek CrMS

Mgr. Michaela Pisoňová, FCP

Predsedkyňa o.z. PloDar, Lektorka CrMS

BRATISLAVA, plodnost@pimi.sk, www.pimi.sk

Bc. Alexandra Hollá, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, saska.holla@gmail.com

Mária Kuťková, FCP

Lektorka CrMS

PÚCHOV, ria@vawav.com

Ing. Ľudmila Dydňanská, FCP

Lektorka CrMS, Zakladateľka www.zenyPREzeny.sk

KOŠICE, dydnanska@gmail.com

Mgr. Marieta Kudjaková, FCP

Lektorka CrMS

NÁMESTOVO, marietakudjakova@gmail.com Momentálne nemá kapacitu školiť nových klientov, obráťte sa prosím na iné lektorky.

Veronika Lašová, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, BRATISLAVA, nika.lasova@gmail.com

Mgr. Zuzana Tomašová, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, zuzka.tomasov@gmail.com

RNDr. Viera Červená, CFCP

Lektorka CrMS, Laktačná poradkyňa

TRNAVA, poradnapredojcenie@gmail.com

Mgr. Anna Boháčková, FCP

Lektorka CrMS

TRNAVA, annebrise@gmail.com

Mgr. Zuzana Rigdová, FCP

Lektorka CrMS

KOŠICE, zuzanarigdova@gmail.com

Tím NaPro lekárov, o. z. PloDar

o. z. PloDar

Mikovíniho 31/19, 04011 Košice IBAN: SK66 1111 000 000 107 849 1000, plodar.sk@gmail.com

MUDr. Ivan Wallenfels, NFPMC

Gynekológ, ŽILINA, ambulancia Gianna, n.o.

MUDr. Dominika Klimas, NFPMC

Gynekológ, NEMECKO - Koblenz, fertilitycare.klimas@gmail.com

MUDr. Magdaléna Gerová, PhD., NFPMC

Gynekológ, BRATISLAVA. , gynekologia.trnavka@gmail.com

MUDr. Zuzana Baková, PhD., NFPMC

Gynekológ, zuzulah@gmail.com, TRNAVA

MUDr. Alena Polomská, NFPMC

Gynekológ, KEŽMAROK, Ambulancia Terezka o.z., Poprad

 

História o.z. PloDar

 

Občianské združenie PloDar vzniklo pred 10 rokmi. Jeho cieľom je združovať odborníkov v oblasti CrMS a NaProTechnology. Našou víziou je vybudovať na Slovensku NaPro centrum na komplexnú liečbu neplodnosti a gynekologických ťažkostí žien.
Občianske združenie PloDar založila v roku 2005 prvá školiteľka Creightonského modelu (ďalej len CrMS) na Slovensku, ktorá sa s touto metódou stretla v zahraničí.

Cieľom občianskeho združenia bolo v prvej fáze pomôcť pri šírení CrMS a NaProTechnológie (ďalej len NPT) na Slovensku vo forme oslovovania prípadných záujemcov o vyškolenie sa v týchto špecifických metódach. Toto obdobie by sa dalo nazvať „prenatálnym“ obdobím o.z. PloDar v trvaní niekoľko rokov.

Prví oslovení lekári boli na konferencii o.z. Fórum života o neplodnosti v roku 2005. Hlavným prednášateľom bol Dr. Phil Boyle z Írska, ktorý bol v Európe prvým lekárom vyškoleným v NPT, ako aj nadšeným šíriteľom. Dovolím si povedať, že v ten deň boli zasiate prvé semienka v lekárskych kruhoch. Tieto semienka klíčili ešte niekoľko rokov, keďže z účastníkov konferencie máme teraz 3 lekárov vyškolených v NPT.

Mladá lekárka Magdaléna Gerová sa v roku 2007 ako prvá na Slovensku rozhodla vyškoliť v CrMS ako aj v NPT a stala sa zároveň členkou o.z. PloDar. Značne nielen odborne posilnené členstvo v o.z. jej príchodom nabralo druhý dych. Vytvorili sme prvú webstránku a začiatkom roku 2010 sme zorganizovali už vlastnú konferenciu pre kresťanských lekárov – gynekológov v Bratislave. Hlavným prednášateľom bol opäť Dr. Phil Boyle z Írska a za skúsených školiteľov na konferencii vystúpila Ann Prebil z USA, ktorá stála pri zrode CrMS.

Koleso s novými odborníkmi v CrMS či NPT sa na Slovensku roztočilo až o pár rokov neskôr ale zato poriadne. V roku 2012 sa rozhodol svoju gynekologickú prax obohatiť o NPT MUDr. Ivan Wallenfels, ktorého ambulanciu v Žiline v súčasnosti navštevujú ženy z celého Slovenska. V tom istom roku sa s nadšením pustila do kurzu Ľudmila Dydňanská, ktorá sa stala druhou aktívnou lektorkou CrMS s pôsobením v Košiciach.

Rok na to pribudli ďalšie štyri lektorky a nárast pokračuje takmer každým rokom. V súčasnosti v  o.z. PloDar na Slovensku CrMS učí 9 lektoriek a 4 NPT lekári pomáhajú ženám s rôznymi gynekologickými problémami, no najmä prirodzene otehotnieť.

Momentálne je o.z. PloDar vo svojej druhej fáze, čo znamená, že združuje expertov na CrMS a NPT na Slovensku a vytvára tak pomyselné FertilityCare™ centrum.

V napĺňaní prvotného cieľa šíriť CrMS a NPT na Slovensku pokračuje aj naďalej.

 

Mgr. Michaela Pisoňová, FCP

zakladateľka o.z. PloDar

... lebo plodnosť je dar