V prípade otázok ohľadom kurzu CrMS kontaktujte prosím CrMS Lektorky

alebo PloDar o.z.: plodar.sk@gmail.com

Tím Lektoriek CrMS

Mgr. Michaela Pisoňová, FCP

Predsedkyňa o.z. PloDar, Lektorka CrMS

BRATISLAVA, plodnost@pimi.sk, www.pimi.sk

Bc. Alexandra Hollá, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, saska.holla@gmail.com

Mária Kuťková, FCP

Lektorka CrMS

PÚCHOV, ria.kutkova@gmail.com

Bc. Barbora Andiľová, FCPI

Lektorka CrMS

KOŠICE, barbora@andil.sk

Ing. Ľudmila Dydňanská, FCP

Lektorka CrMS

KOŠICE, dydnanska@gmail.com

Mgr. Marieta Kudjaková, FCP

Lektorka CrMS

NÁMESTOVO, marietakudjakova@gmail.com

(Momentálne nemá kapacitu školiť nových klientov, obráťte sa prosím na iné lektorky)

Veronika Lašová, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, BRATISLAVA, nika.lasova@gmail.com

Mgr. Zuzana Tomašová, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, zuzka.tomasov@gmail.com

RNDr. Viera Červená, CFCP

Lektorka CrMS, Laktačná poradkyňa

TRNAVA, poradnapredojcenie@gmail.com

Mgr. Anna Boháčková, FCP

Lektorka CrMS

TRNAVA, annebrise@gmail.com

(Momentálne nemá kapacitu školiť nových klientov, obráťte sa prosím na iné lektorky)

Mgr. Zuzana Rigdová, FCP

Lektorka CrMS

KOŠICE, zuzanarigdova@gmail.com

... lebo plodnosť je dar