GIANNA, n.o.

Gynekologycká ambulancia
Gianna

 

 

 

 

Lekár:                   MUDr. Ivan Wallenfels, NFPMD

Sestrička:           Mgr. Veronika Lašová

Telefón:               0911 811 378 (sestra)

Adresa:                Gaštanová 53,  010 07  Žilina

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Utorok – Streda : 7,00-15,30
Štvrtok: 10,00-18.30
Piatok: 7.00-13.00

Zmluvné poisťovne:   Všetky slovenské zdravotné poisťovne

Náš tím

S láskou slúžime pacientovi
Mgr. Veronika Lašová

Mgr. Veronika Lašová

Sestrička v ambulancii Gianna

MUDr. Ivan Wallenfels, NFPMD

MUDr. Ivan Wallenfels, NFPMD

NaPro Gynekológ v ambulancii Gianna

Profesný životopis
MUDr. Ivan Wallenfels absolvoval  1. Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1995. Do roku 2001 pôsobil ako chirurg, následne 10 rokov pracoval na Gynekologicko – pôrodníckej klinike v Trenčíne. Od roku 2011 je lekárom gynekologickej ambulancie Gianna n.o. v Žiline.

Základné gynekologické vzdelávanie zavŕšil atestáciou z gynekológie a pôrodníctva v roku 2007. V roku 2012/2013 absolvoval vo Varšave polročný kurz NaProTechnology, pričom získal certifikát  medicínskeho konzultanta NaProTechnology. V októbri 2013 absolvoval stáž na najúspešnejšom európskom pracovisku NaProTechnology – NaPro FertilityCare Clinic v Dubline, Írsko u Dr. Phila Boylea,  zameranú na liečbu neplodnosti.

Prednáša často na pro-life konferenciách a seminároch, nosnými témami prednášok je prirodzený prístup k plodnosti a liečbe neplodnosti.

Oľga Kyselicová

Oľga Kyselicová

Sestrička v ambulancii Gianna

Cesta založenia ambulancie Gianna

Ako každé dielo má svoju cestu, tak aj ambulancia Gianna prešla svojimi mladými dejinami. Vznik ambulancie Gianna začal tichou a pokornou prácou Katky Martinkovej. Katka Martinková sa venovala vyučovaniu prirodzených metód a aktivitám pro-life dvadsaťpäť rokov. Jej veľkým snom bolo založiť katolícku gynekologickú ambulanciu s cieľom – ochrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť. Katka pracovala neúnavne napriek jej ťažkej chorobe, s ktorou bojovala od skorého detstva. Na následky tejto choroby zomrela v pomerne mladom veku. Počas pohrebu Katky Martinkovej cez homíliu kazateľ vyzval ľudí: ,,Kto bude pokračovať v diele, ktoré Katka začala?“ Táto otázka bola pre niektorých výzvou.

Po smrti Katky vznikol tím ľudí, ktorí založili občianske združenie KATKA. Cieľom tohto združenia bolo poskytovanie poradenstva odborných gynekologických služieb ženám, matkám a budúcim matkám v kresťanskom duchu. Dobrovoľníci občianskeho združenia KATKA poskytovali tieto služby vo svojom voľnom čase.

Pre veľký záujem ľudí v roku 2011 bola založená nezisková organizácia Gianna, ktorá prevádzkuje gynekologickú ambulanciu. V ambulancii Gianna sú plne rešpektované zásady katolíckej bioetiky. Lekárom na tejto ambulancii je gynekológ MUDr. Ivan Wallenfels, ktorý je zároveň špecializovaný v NaProTechnology. Zdravotnými sestrami na ambulancii sú Mgr. Veronika Lašová a Oľga Kyselicová.

Svätá Gianna Beretta Molla je patrónka lekárov, matiek a predčasne narodených detí, a preto sa stala patrónkou ambulancie.

Svätá Gianna, vyprosuj nám u nebeského Otca stálu ochranu pacientov, detí a pracovníkov.

Láska je najkrajší cit, ktorý Pán vložil do duše muža a ženy.

(Gianna v liste Pietrovi tesne pred svadbou)

Svätá Gianna Beretta Molla

jej životný príbeh
Gianna Beretta Molla sa narodila v Taliansku v Milánskej časti Magenta 4. októbra 1922 ako desiata z trinástich detí. Už v rannej mladosti dostala od rodičov do vienka dar viery a vzdelanie. Po ukončení štúdia medicíny si otvorila prax v blízkom meste Mesero  v roku 1950. Špecializáciu pediatria ukončila v roku 1952 a venovala sa matkám, bábätkám, ale aj starším a chudobným.

Dňa 24. septembra 1955 sa Gianna vydala za Pietra Molla v Bazilike svätého Martina v Magente. Mali spolu štyri deti Pierluigiho, Mariolinu, Lauru a Giannu Emanuelu. Gianna milovala kultúru, módu, krásu, hrala na klavíri, maľovala, hrala tenis, venovala sa horolezectvu, lyžovala. Chodievala do opery a tiež rada cestovala. V septembri 1961 koncom, druhého mesiaca tehotenstva štvrtého dieťaťa, jej lekári diagnostikovali vážny tumor.  V záujme záchrany života, odporúčali Gianne potrat. Pár dní pred tým ako sa malo dieťa narodiť, bola ochotná dať život za záchranu svojho dieťaťa. ,,Ak sa musíte rozhodnúť, či ja alebo dieťa neváhajte, vyberte si dieťa. Trvám na tom, zachráňte dieťa!“ Ráno 21. apríla 1962 sa narodila jej dcéra Gianna Emanuela. Napriek liečbe a veľkému úsiliu zachrániť obom život ráno 28. apríla, za veľkých bolestí a výkrikov, ,, Ježiš, ľúbim Ťa!“, Gianna zomrela. Mladá matka mala len 39 rokov. Príbeh tejto neobyčajnej ženy sa rýchlo rozšíril po celom svete.

V roku 1994, ktorý bol medzinárodným rokom rodiny, vyhlásil pápež Ján Pavol II. Giannu Berettu Molla, matku rodiny, za blahoslavenú.  O desať rokov neskôr ju ten istý pápež svätorečil, dal ju Cirkvi za príklad statočnosti, svätosti, materstva, profesionality a zbožnosti.